A munkahelyek megőrzése a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett

Az IndustriAll Europe, a Ceemet, az ACEA, a CLEPA, a CECRA és az ETRMA közös, az autóipar újraindítását célzó ambiciózus terve

Az európai autóipar – amely alatt nem csupán az autógyártókat, de valamennyi beszállítót, például az abroncsgyártókat is értjük – évtizedek óta a gazdaság egyik legfontosabb pillére és az európai szociális jólét alapja. Közvetett módon az ágazat 13,8 millió munkavállalót foglalkoztat. Az európai összeszerelő üzemek a világszerte előállított autók 25%-át bocsátják ki. Az ágazatban nagyon jelentős az innováció, Európában az ipari kutatások 20%-át ez a szektor finanszírozza. Az erősen export-orientációjú autóipar a világ egyik legjelentősebbike, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés motorja Európában. Kiemelkedő a gazdasági kapcsolata az értéklánc más ágazataival, ennek jelentősége a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés szempontjából egyértelmű.

A COVID-19 vírus példátlan válságot hozott az ágazatba: az autógyártás és forgalmazás gyakorlatilag leállt, és a beruházások értéke töredékére csökkent, emellett az új, a korábbinál tisztább modellek piacra dobását is elhalasztották. Ugyanakkor, a pandémiát követő munka(újra)szervezés növeli a termelési költségeket. A COVID-19 előidézte válság gazdasági és társadalmi hatása különösen az autóiparra nézve súlyos. A munkavállalók – bár rövidített munkaidőben tovább dolgozhattak – azt láthatták, hogy a jövedelmük csökken, a vállalatok bevételei pedig egészen egyszerűen eltűntek. A jövő egyelőre a homályba vész. Ha a veszélyhelyzet tartósan fennmarad, az az ágazat összeomlását jelenti, csődökkel és komoly veszteséggel járó átszervezésekkel.

A legutóbbi, pénzügyi válság (2008-2013) alatt az autóipar 440.000 munkahelyet veszített el a gyártásban és a kapcsolódó szolgáltató szektorban. Ha nem hozunk most hathatós intézkedéseket a jelenlegi recesszió kapcsán, ezeket a számokat könnyedén túlszárnyalhatjuk.

Ezért az IndustriAll Europe, a Ceemet, az ACEA, a CLEPA, a CECRA és az ETRMA, az európai vállalkozásokat tömörítő szervezetek, és az ágazat szakszervezetei felszólítják az Európai Bizottságot egy, az ipar helyreállítását célzó terv megalkotására. Egy ilyen tervnek két célon kell alapulnia. Mindenekelőtt az ipar újbóli pályára állítását kell elősegítenie az értékesítés ösztönzésével és a termelés újjáélesztésével, támogatva az ipart a karbon-semleges jövő felé vezető úton, amely az un. Green Deal megállapodáson és Európa klímapolitikai célkitűzésein alapul.

Az ágazat már eddig is jelentős mértékben ruházott be az új, karbon-semleges és digitális alapú gazdaságba. Csak néhány példa a fejlesztések irányára: alternatív meghajtás, korszerűbb akkumulátorok, hálózatba kötött autók, mobilitási szolgáltatások és automatizált vezetés. Az ipar ténylegesen hozzájárulhat a Green Deal megállapodás végrehajtásához és az éghajlati veszélyhelyzet enyhítéséhez.

A COVID-19 miatt azonban szükség van a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság hathatós támogatására a szénmentes jövőre történő átálláshoz, az ehhez szükséges beruházások, az európai munkahelyek, valamint az export és az európai polgárok társadalmi jólétének megtartásban.

Annak érdekében, hogy az ágazat visszatérjen a növekedési pályára, és lehetővé váljon az európai szintű újraindulás, az autóiparnak az alábbi sürgős intézkedésekre van szüksége:

 • Koordinált intézkedések az ipar újraindításának támogatására, ideértve a kapcsolódó cégekre vonatkozó útmutatás elkészítését a munkahelyeken alkalmazandó egészségügyi- és biztonsági megelőző intézkedésekről.
 • Koordináció az autóipar kifinomult ellátási láncaiban előforduló további zavarok elkerülésére.
 • Az életképes vállalatok támogatása versenyképességük fenntartása érdekében. A helyzet rendeződéséig (amíg erre szükség van) a likviditás fenntartása állami támogatással, beruházási garanciával, adótámogatással, kedvezményes kölcsönökkel.
 • Támogatás a vállalatoknak a humán erőforrásaik megtartásához/fejlesztéséhez úgy, hogy a munkaerő, illetve azok jövedelme megmarad, például a csökkentett munkaidőre vonatkozó rendelkezések, és ezzel párhuzamosan a készségfejlesztési programok kiterjesztése mellett.
 • Az ideiglenes keresletösztönző programok fenntartása, amelyeket uniós szinten koordinálnak, és amelyeket a Bizottság pénzügyileg támogat. Ezen intézkedéseknek támogatniuk kell a legújabb technológiákat, és differenciáltnak kell lenniük a CO2-kibocsátáson alapuló környezetvédelmi- és biztonsági teljesítmény alapján.
 • A kereslet serkentésére az összeszerelő sorok újraindításához és a munkahelyek megőrzéséhez is szükség van, illetve helyre kell állítani a vállalatok azon képességét, hogy megteremtsék a befektetésekhez és a fenntartható jövőhöz szükséges cash flow-t.
 • Vegyék figyelembe ezeket a rendkívüli körülményeket az ágazat szabályozási reformja kapcsán is.

Annak érdekében, hogy az ágazat támogathassa a digitális átállást és az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra történő átmenetet, kérjük, hogy az Európai Bizottság hozza meg a következő intézkedéseket:

 • Fejlessze és tartsa fenn a technológiai vezető szerepet ambiciózus technológia programok segítségével mind a digitális, mind az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó átmenetek támogatása érdekében.
 • Adjon beruházási támogatást (támogatások, kölcsönök, saját tőke) új, fenntartható technológiákkal készülő termékek piacra dobásához.
 • Fel kell gyorsítani az autók, kisteherautók és haszongépjárművek töltési és újratöltési infrastruktúrájának fejlesztését: legalább 2 millió töltőállomást kell létesíteni az EU-ban nyilvános és magántulajdonban lévő helyiségekben:
 • Piaci ösztönzők bevezetése / megerősítése az alternatív hajtóművek elterjedésének előmozdítása érdekében;
 • Az ipari együttműködés és az ipari szövetségek támogatása a költségek megosztása érdekében az új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztése és piaci bevezetése érdekében.
 • A következő generációs digitális infrastruktúrába történő beruházások megkönnyítése, amely kulcsfontosságú a járművek közötti megbízható összeköttetés megteremtése érdekében.
 • Használjuk ki az innovatív közbeszerzési eszközöket a kereslet támogatására és az új termékek/ innovációk piaci bevezetése érdekében.
 • Fokozzuk a beruházásokat az Európai Unión belül a kutatás- és fejlesztés területbe; az akkumulátorok gyártásába, a hidrogén-alapú és az alacsony széntartalmú folyékony üzemanyagok fejlesztésébe.
 • Az autóipari ellátási lánchoz kapcsolódó körforgásos gazdaság fejlesztése (újrahasznosítás, újragyártás, újrafelhasználás).
 • Az autóipari kkv-k támogatása az értéklánc-pozíciójuk újradefiniálásában a gyorsan változó autóipari környezetben.

Mivel a COVID-19 válság súlyos következményekkel jár a munkahelyekre nézve, az industriAll Europe, a Ceemet, az ACEA, a CLEPA, a CECRA és az ETRMA felszólít a minden érintett munkavállaló számára igazságos átmenet megszervezésére. A megoldásokat a változások kellő időben történő előrejelzésével, a többszintű párbeszéddel, egyeztetésekkel, aktív munkaerő-piaci politikával, a továbbképzés és az átképzés, valamint az autóipari régiók újraindítására vonatkozó tervekkel kell támogatni.

Az IndustriAll Europe, a Ceemet, az ACEA, a CLEPA, a CECRA és az ETRMA ragaszkodik ahhoz, hogy a közelgő európai újraindítási terv kellő figyelmet fordítson egy olyan ágazatra, amely már erőteljesen beruházott az átmenetbe, és amelynek határozott ambíciója folytatni ezeket a befektetéseket, miután legyőztük a COVID-19 válságot. A munkahelyek és vállalkozások megmentése érdekében fontos, hogy határozottan járjunk el a gazdaság folyamatosságának biztosítása érdekében; megakadályozandó a csődöket és a tömeges elbocsátásokat.

Az EU-nak ragaszkodnia kell a következő törekvésekhez:

A teljes autóipari értéklánc megőrzése az EU-n belül. Ez tenné lehetővé az EU számára, hogy gépjárműipara erős maradjon, fennmaradjon a tiszta járművekkel kapcsolatos globális vezető szerepe, megvalósuljanak az éghajlati célkitűzések és megmaradjanak a magas képzettséget igénylő munkahelyek. Végül, de nem utolsó sorban, fontos hangsúlyozni, hogy az autóipar újraindítása pozitív hatással lesz a teljes gazdaságra.

Néhány adat az európai autógyártó szektorról:

 • 13,8 millió európai dolgozik az autóiparban, ami az EU összes munkahelyének 6,1%-át jelenti.
 • Az EU gyártási munkahelyeinek 11,4%-a – mintegy 3,5 millió – az autóiparban működik.
 • A gépjárműadók 440,4 milliárd eurót hoznak a nagy európai piacok kormányai számára.
 • A gépjárműipar 84,4 milliárd eurós kereskedelmi többletet generál az EU számára.
 • Az autóipar által generált forgalom az EU GDP-jének több mint 7% -át teszi ki.
 • Az autóipar évente 57,4 milliárd eurót fektet a kutatásba és fejlesztésbe, ezzel Európa legnagyobb innovátora, az EU összes ilyen jellegű kiadásainak kiadásának 28%-át finanszírozva.
 • Az EU gépjárműparkja évről évre öregszik. A személygépkocsik átlagosan 11,1 évesek, kisteherautóknál ez a szám 11 év, míg a nehéz haszongépjárművek esetében 12 év.